Ora locală Temperatura
09:07

Distanța până la obiectiv:  18 km ( DJ705 ) În cadrul sectorului sudic al Munţilor Apuseni se configurează o unitate montană bogată în resurse auro-argintifere, numită în consecinţă Munţii Metaliferi. Între rocile vulcanice se conturează mai multe bare de calcar, care au dat naştere unui relief caracteristic sub forma unor frumoase defilee şi chei. Între acestea Cheile Măzii ocupă un loc aparte prin dimensiunile şi dezvoltarea reliefului carstic cât şi prin dinamica pantelor. Cheile sunt rezultatul străpungerii versantului vestic al Pleşei Mari (712 m) de către ValeaBalşei, formând astfel pe o lungime de 2,4 km o zonă de un pitoresc aparte.În zona Pleşei Mari se întâlneşte un relief carstic alcătuit din doline, iar în urmă cu 50 de ani, locuitorii satului Mada cultivau grâu pe platou.La baza peretelui de stâncă numit Piatra Măzii, aflat la nord-est de sat, se poate observa o peşteră folosită drept loc de refugiu în timp de restrişte, numită Peştera Zidită, având o dezvoltare de 545 de metri, cuprizând o serie de stalagmite, stalagtite şi coloane, precum şi o numeroasă colonie de lilieci.

Versantul stâng al Cheilor Madei este dominat de vârful Dosu  (684 m), care oferă un minunat punct de belvedere asupra Munţiilor Metaliferi.Către mijlocul cheiilor poate fi distinsă forma de amfiteatru natural al versantului drept, şi observa câteva grote numite de către localnici “Căsoaie”. Puţin mai jos se află un izbuc carstic a cărui apă, vara pare rece, iar iarna nu îngheaţă.La ieşirea din chei  exista la începutul veacului un zăgaz  care abătea o parte din apă către o moară aflată în apropiere.Vizitarea cheilor se poate face pe jos sau călare, doar pe timp de vară când vremea este frumoasă, iar apa râului are un debit mai scăzut.Din anul 1979 Cheile Mada s-a constituit ca rezervaţie naturală, de tip mixt, cu o supafaţă de 10 ha, aflată în administraţia Primăriei Balşa.Exemplare de floră rară şi endemisme: Laleaua pestriţă (Fritillaria montana) şi Jaleşul (Salvia transilvanica), etc.Fauna este compusă din animale specifice acestui tip de relief însă de reținut că această zonă găzduiește și o specie de Viperă cu corn, element de faună ocrotită prin lege.