Ora locală Temperatura
01:43

Despre stațiune

Localitatea Geoagiu este situată la confluenţa cursului inferior al râului Geoagiu cu râul Mureş, într-o depresiune formată din ultima ramificaţie a Munţilor Metaliferi. Din punct de vedere arheologic, comuna Geoagiu este cunoscută prin vechea aşezare dacică Germisara (Germi-fierbinte, Sara – izvor) care se întindea în hotarul acestei localităţi  şi care a devenit sub romani Thermae Germisara sau Germisara Cum Thermis.În anul 1506 localitatea Geoagiu a fost reşedinţă de domeniu feudal stăpânit şi de domnitori ai Ţării Româneşti – Radu cel Mare şi Neagoe Basarab. După primul razboi mondial 1914-1918, Geoagiu devine reşedinţa de bază având în subordine 31 de sate. Fiecare dintre aceste sate păstrează amintiri ale trecutului mai mult sau mai puţin îndepărtat.Prin poziţia sa comuna Geoagiu se încadrează într-un climat temperat îndulcit, ca urmare a dispoziţiei reţelei de apă, creându-se un microclimat deosebit de favorabil culturii pomilor şi chiar a unor specii pretenţioase – migdalul, castanul comestibil, etc.
În prezent în zona acestor terme, se află staţiunea balneo – climaterică Geoagiu-Băi

 

Situată la o altitudine de 350 m, într-o zonă de un impresionant zbucium geologic care explică formarea izvoarelor mezotermale (cca. 30°C). Temperatura medie anuală 9,8 grade C.

FACTORI NATURALI DE CURĂ: ape minerale alcaline, uşor sulfuroase, bicarbonatate, magneziene, mezotermale şi termale (29 – 32 grade C); nămol de turbă, feruginos, climat sedativ.

VESTIGII DE EPOCĂ ROMANĂ. Punctul Dâmbul Romanilor sau Peştera cu apă termală Geoagiu Băi – Germisara.Băile termale romane (Germisara) se păstrează aproape în aceeaşi formă ca şi în antichitate, fiind construite în actuala localitate Geoagiu Băi, într-un promontoriu circular cu diametrul de 90-95 m. Băile au funcţionat în două faze (Germisara şi ulterior Termele Dodonei). Dezgroparea statuilor reprezentîndu-i pe Esculap şi Egeea stă mărturie vieţii intense din acele timpuri. Aici este atestat şi un templu dedicat Nymphaelor, dar şi depuneri de altare, statui, monede şi obiecte din metal preţios (şapte plăcuţe votive din aur).